Misió, Visió i Valors

La missió (el perquè existeix la nostra associació) de l’entitat és:

 • Protecció de les persones amb problemàtica de salut mental del Vallès Oriental.
 • Defensa, promoció i desenvolupament dels seus Drets.
 • Orientació, atenció i recolzament a llurs familiars.
 • Sensibilitzar a les autoritats públiques, a les diferents organitzacions socials i a la societat en general sobre la problemàtica i necessitat de les primeres persones.
 • Promoure la creació de recursos per cobrir les necessitats de les primeres personals i familiars.
 • Col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions tant públiques com privades en el millor desenvolupament i tractament de les persones amb problemàtica de salut mental.
 • Contribuir a la millora de l'assistència Sanitària i Social , de l'atenció i informació de les persones afectades i els seus i les seves familiars, i la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les primeres persones.

La visió (què vol ser la nostra associació) de l'entitat és :

 • Una entitat de referència al servei de les famílies que tenen un familiar o amic amb una problemàtica de salut mental del Vallès Oriental.
 • Una entitat implicada en la millora dels serveis que s'ofereix a la població amb problemàtica de salut mental
 • Una entitat cooperativa disposada a treballar per a erradicar l'estigma que la nostra societat té amb les persones que pateixen una problemàtica de salut mental
 • Una entitat amb l'esperit obert a col·laborar amb totes les entitats i institucions del nostre entorn que treballen per la millora dels serveis socials i sanitaris dedicats a persones amb problemàtica de salut mental
 • Una entitat disposada a millorar per entomar els reptes que ens planteja la nostra societat en referència a la Salut Mental
 • Una entitat innovadora que aculli propostes que puguin sensibilitzar i millorar tot allò que faci referència al món de la Salut mental

Els valors (quins valors guien les nostres actuacions) de l'entitat són:

 • El servei a les famílies que tenen un familiar que pateix una problemàtica de salut mental
 • El servei a la nostra societat per fer més visible la problemàtica de les primeres persones i de llurs familiars
 • La cooperació amb qualsevol persona, entitat o institució per tal de millorar l'assistència a les primeres persones, fomentant el treball en xarxa dins la comunitat.
 • La transparència de totes les nostres actuacions i dels objectius que les motiven.
 • La democràcia entre els i les nostres associats/des per fer de la nostra entitat quelcom que tothom se senti propi i l'ajudi realment a superar la seva situació.
 • La implicació en qualsevol actuació que afavoreixi el millor coneixement sociosanitari de la salut mental.
 • La constància i la perseverància en les nostres actuacions per anar assolint el objectius que com a entitat ens hem marcat.
 • La tasca per reduir l’estigma i autoestigma en salut mental en els agents sociosanitaris, els familiars i les primeres persones.

Objectius de l'Associació Daruma

 • Defensar i promocionar el desenvolupament dels drets de les persones amb trastorn mental del Vallès Oriental.
 • Oferir suport i orientació als familiars de les persones amb trastorns mentals.
 • Sensibilitzar a les autoritats públiques, a les diferents organitzacions socials i a la societat en general sobre la problemàtica i necessitats de les persones amb trastorn mental.
 • Promoure la creació de recursos per cobrir les necessitats de les persones amb trastorn mental.
 • Col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions, tant públiques com privades, pel millor desenvolupament i tractament de les persones amb trastorn mental.
 • Representar als membres de l'Associació de familiars per la salut Mental del Vallès Oriental

Uneix-te a nosaltres

Pel seu origen i naturalesa social, DARUMA compta des dels seus inicis amb la col·laboració de persones voluntàries que es comprometen de forma lliure i altruista amb l'entitat a desenvolupar diferents actuacions.

Si vols ser voluntari i creus que et pot interessar dedicar unes hores del teu temps a la nostra entitat, no dubtis en trucar-nos per venir a conèixer-nos!

Contactar